Get this Widget at Zon2u

Jawatan Kosong Di Bank Simpanan Nasional (BSN)

Jawatan Kosong Di Bank Simpanan Nasional (BSN)

Jawatan Kosong Di Bank Simpanan Nasional (BSN)

BSN telah berkembang ebagai sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Kewangan pada tahun 1974. Sehingga kini, asas pelanggan BSN sebanyak 9 juta diservis oleh 5,000 pekerja di lebih 383 cawangan di seluruh negara. Dalam pandangan transformasi strategik kami merancang untuk mengukuhkan dan memacu BSN ke tahap lebih, kami mencari individu yang komited dan berbakat untuk mengisi jawatan berikut: -

1.Compliance Officer/Executive

[LOCK THE FOLLOWING PART]Tarikh Tutup Permohonan : 3 Mac 2013
Maklumat Lanjut dan Cara Permohonan Disini[/LOCK THE FOLLOWING PART]

Jawatan Kosong Di Bank Simpanan Nasional (BSN)

Jawatan Kosong Terkini Bank, Malaysia

{ 0 comments… add one }