Get this Widget at Zon2u

Jawatan Kosong Di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Jawatan Kosong Di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Jawatan Kosong Di Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia

Perkhidmatan Bomba Malaysia bermula pada tahun 1883 dengan penubuhan Bomba sukarela Negeri Selangor yang diketuai oleh H.F Bellamy bersama 15 anggota. Pasukan ini yang diletakkan dibawah Lembaga Kebersihan telah menjadi Pasukan Bomba dan Penyelamat Tetap pada tahun 1895. Pada 8hb Januari 1997, Jemaah Menteri telah bersetuju perubahan nama Jabatan Perkhidmatan Bomba Malaysia kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia dimana pada 21hb Febuari 1997, YAB Perdana Menteri Malaysia dengan rasminya telah mengumumkan dan melancarkan pertukaran nama, logo dan bendera Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia di Genting Highlands.

Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh iklan ditutup dipelawa untuk memohon jawatan seperti berikut:-

1.Pembantu Am Pejabat, N1

2.Pekerja Awam, Gred R1

Cara Memohon dan Tarikh Tutup Permohonan

 

[LOCK THE FOLLOWING PART]

a) Jawatan : Pembantu Am Pejabat, N1
b) Kementerian/Jabatan :Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia
c) Kumpulan Perkhidmatan :Sokongan

Taraf Jawatan :Tetap

a) Jawatan : Pekerja Awam, Gred R1
b) Kementerian/Jabatan :Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia
c)Kumpulan Perkhidmatan :Sokongan

Taraf Jawatan :Tetap

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat
skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat
ke atasnya dari semasa ke semasa.

Cara Memohon:
(a) Pemohonan hendaklah menggunakan Borang JPBM yang boleh didapati dari Ketua
Pengarah, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Lebuh
Wawasan, Presint 7, 62550, W.P. PUTRAJAYA, atau dalam laman web Jabatan
Bomba dan Penyelamat Malaysia di www.bomba.gov.my
(b) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar terbaru
berukuran passport, salinan Sijil Kelahiran, Salinan Kad Pengenalan, Salinan Sijil-
Sijil Persekolahan dan kelulusan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang
telah disahkan.
(c) Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam, Badan
Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan
melalui Ketua Jabatan mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,
Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 dengan menyertakan
salinan Laporan Penilaian Prestasi terkini dan salinan Kenyataan Perkhidmatan
yang dikemaskini serta Laporan Pengisytiharan Harta.
(d) Nama jawatan yang dipohon hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kiri sampul
surat.
(e) Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK:
i. ti dak disertakan dengan dokumen yang diperlukan;
ii. ti dak lengkap atau tidak terang;
iii. ti dak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;
iv. ti dak ditulis nombor Kad Pengenalan;
v. ti dak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai sedang berkhidmat; dan
vi. ti dak ditandatangani.

Alamat Permohonan dan tarikh tutup
Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada:
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia’
Lebuh Wawasan, Presint 7
62250, W.P. PUTRAJAYA
(U.P. Cawangan Pengurusan Sumber Manusia)
Tarikh Tutup Permohonan : 14 Jun 2013
Maklumat Lanjut dan Cara Permohonan Disini

[/LOCK THE FOLLOWING PART]

 

Jawatan Kosong Di Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia

Jawatan Kosong Terkini Kerajaan, Malaysia, Putrajaya

{ 0 comments… add one }