Get this Widget at Zon2u

Jawatan Kosong Di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

Jawatan Kosong Di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

Jawatan Kosong Di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk merancang dan menggalakkkan serta melaksanakan pembangunan di Pulau Langkawi. LADA dengan rasminya ditubuhkan pada 15 Mac 1990 di bawah Akta Lembaga Pembangunan Langkawi 1990 (Akta 423) dan diletakkan di bawah Kementerian Kewangan.

Permohonan adalah dipelawa kepada kakitangan sedia ada di LADA samada bertaraf tetap yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA):

1. Pegawai Perancang Bandar Dan Desa
2. Pegawai Tadbir
3. Pegawai Undang-Undang

[LOCK THE FOLLOWING PART]Tarikh Tutup Permohonan : 03 Mac 2013
Maklumat Lanjut dan Cara Permohonan Disini[/LOCK THE FOLLOWING PART]

Jawatan Kosong Di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

Jawatan Kosong Terkini Kedah, Malaysia

{ 0 comments… add one }