Get this Widget at Zon2u

Jawatan Kosong Di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

Jawatan Kosong Di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

Jawatan Kosong Di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

Jawatan Kosong Di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

Jawatan Kosong Di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), sebuah agensi yang mempunyai autonomi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengurusan sistem harta intelek seperti perlindungan paten, cap dagangan, reka bentuk perindustrian, hakcipta dan susun atur litar bersepadu di Malaysia.

Kekosongan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)
1. PEGAWAI PENDAFTARAN DAN PENTADBIRAN
[LOCK THE FOLLOWING PART]Tarikh Tutup Permohonan : 21 Jan 2013
Maklumat Lanjut dan Cara Permohonan Disini
Download Borang Permohonan Disini[/LOCK THE FOLLOWING PART]

Jawatan Kosong Di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

Jawatan Kosong Terkini Malaysia

{ 0 comments… add one }